En väg in

Primärvårdsjouren och
akutmottagningen på länets
3 sjukhus ska flytta ihop.
En väg in heter projektet.
Sollefteå är först ut med detta.
Efter sommaren är det Sundsvall
och Örnsköldsviks tur.

Annika Berglund chef på
akutmottagningen tycker
det är svårt för patienterna
att veta vart de ska söka sig.
Hon tycker att mycket tid
idag går till att säga till
patienter att de har kommit fel.

– Det ska vara en väg in för
patienterna till den vårdnivå
som de behöver.
Nu blir det en helt annan
arbetsmiljö och bättre för patienterna,
säger hon.

Primärvårdsjouren åker man till
på kvällar och helger när
det inte är akut eller livshotande.
(Källa: ST.nu)