Längsta väntetiderna till ögonsjukvården

Vårt län har fortfarande de längsta
väntetiderna till ögonsjukvården.
I höstas var det 1500 patienter
som väntade på att få komma
på återbesök.
Längst väntetid är det i Örnsköldsvik.

Sven Edlund är ordförande i
Synskadades riksförbund
i Ångermanland.
Han säger att det är allvarligt.
Många patienter känner oro.
Den som har glaukom behöver
gå på regelbundna återbesök.

– För att annars leder det ju till
att man tappar syn till sist.
Och då blir man ju blind,
säger han.
(Källa: P4 Västernorrland)