50 epilepsianfall om dagen

Kenneth Johansson i Timrå är 33 år.
Han får ibland 50 epilepsianfall per dag.
Han har 2 servicehundar som larmar
och får honom att sätta sig ner
innan han får ett anfall.
Eftersom anfallen blivit fler
vill han ha mer hjälp.

Tidigare hade han 40 timmars assistans.
De byttes mot hemtjänst 12 timmar
i veckan.
Nu har de timmarna minskat till 3 i veckan.
Kommunen tycker att det räcker
tillsammans med hjälp från sambo och anhöriga.
Kenneth har överklagat beslutet till
Förvaltningsrätten.
(Källa: P4 Västernorrland)