Årets Lionkvinna

Berit Vedin är årets Lionkvinna.
Hon är ansvarig för Läxhjälpen
och Tala svenska i Långsele.
Hon har hjälpt flyktingar med
många olika saker sedan 2006.
Hon får diplom och 3000 kronor
av Lions Nipsippan.
(Källa: allehanda.se)