Byggstart av bro till Hågestaön i höst

Den gamla hängbron håller inte
för långtradarna som kör kemikalier
till reningsverket på Hågestaön.
Idag måste de lasta av vid bron.
Istället kör mindre lastbilar i
skytteltrafik över bron med lasten.

Den nya bron blir i stål och betong.
Bron ska vara klar senast i december 2017.
(Källa: allehanda.se)