Mötesplats Sollefteå

Nu finns en ny mötesplats mitt i Sollefteå.
Där ska nyanlända kunna få hjälp
med vart de ska vända sig i olika ärenden.

Här kan både utlandsfödda
och svenskfödda också träffas
och lära känna varandra.
Mötesplats Sollefteå finns på Storgatan.
(Källa: P4 Västernorrland)