Sollefteå först med andelar i jordbruk

Sollefteå är första kommunen
i landet med att köpa andelar
i ett jordbruk.
Det finns i Resele och det är
Niclas Markie som driver det.
Långsele skola får den första
leveransen av lokalt odlade grönsaker.

– Det här är ett nytt grepp för att
öka andelen lokalproducerade råvaror
i våra kök,
säger kostchef Jonny Ohlsson.

Sollefteå kommun vill ha mer
lokalproducerad mat i kommunens
verksamheter.
(Källa: P4 Västernorrland)