Militära övningar i länet

Det kommer att vara många
soldater i Härnösand,
Sundsvall och Ånge
framöver.
De kommer vara kamouflagemålade
och utrustade med vapen.
De använder bara lösa skott.

Det är hemvärnet som har
militära övningar.
De börjar med Ånge
och fortsätter sedan till veckan
med Härnösand och Sundsvall.
De har gått ut med särskild
information till asylboendena.
(Källa: P4 Västernorrland)