Medborgardialog vid sjukhusen

Landstinget Västernorrlands medborgarpanel
bjuder in till medborgardialog vid sjukhusen.
I medborgarpanelen är det en ledamot
från varje parti.
De ska hålla koll på medborgarnas
behov och vad de tycker om landstinget.

– Vi vill ha en öppen och levande
dialog med medborgarna,
säger Jan-Olov Häggström,
Medborgarpanelens ordförande.

Torsdagen den 15 september finns
företrädare från Medborgarpanelen
på plats vid länets sjukhus.
De håller till i sjukhusentréerna
mellan halv tio och halv ett på dagen.

Besökare får också skriva vad de tycker
om landstingets verksamheter i en
anonym enkät.
(Källa: www.lvn.se)