Ny i Sverige

Konsumentverket har en webbsida
som heter Hallå konsument!
Där har de lagt till en sida
med information för nya konsumenter
i Sverige.
Webbadressen är
www.hallakonsument.se/ny-i-sverige

Där ger de tips och råd på
vad man ska tänka på vid köp
och avtal.
Där står också om vilka
skyldigheter och rättigheter
man har som konsument.

Den är skriven på enkel svenska.
Den är översatt till 7 andra språk.
Där finns också en film man kan
titta på.
(Källa: www.hallakonsument.se)