Landstinget har sparat mycket pengar

Landstinget Västernorrland har
halverat sin användning av el
sedan 90-talet.
Därför har de sparat flera
hundra miljoner kronor.

Landstinget har satsat mycket
på solel.
De ska fortsätta att satsa
på solel.
Vid ombyggnader förbättrar de
också fönster och isolering.
Det är ett annat sätt att spara
på el och värme.
Landstinget använder nästan
ingen olja längre.

– Vi har faktiskt mer än halverat
vår klimatpåverkan,
säger Olle Bertilsson.
Han är miljöchef.
(Källa: allehanda.se)