Extra stöd på Arkenskolan

I Örnsköldsvik har det startat
en ny skola för elever
som behöver extra stöd.
Arkenskolan kan ta emot
15 elever.
Eleverna är från olika delar i kommunen
från årskurs 4 till årskurs 9.

Eleverna får gå här en eller
ett par terminer.
På Arkenskolan arbetar 6 lärare
och en kurator.
De ger också stöd
till elevens vanliga skola.
De visar på vilka sätt de arbetat på.

– Vi kan se att inställningen
till skolan förändras,
att det blir en gladare människa.
Det handlar om att hitta framgångsfaktorer
att bygga vidare på,
säger Linda Steen.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)