Inga rättigheter vid konkurs

Lillemor Bodin Carlson
i Örnsköldsvik opererade sina ögon
på en privat klinik.
I priset ingick en garanti
på 2 år.

Efter ett och ett halvt år
ville hon göra en kontroll.
Hon såg lite sämre.
Då hade företaget gått i konkurs.

– Det är viktigt att sprida till andra
som köper privata vårdtjänster,
att går företaget i konkurs
har man inga rättigheter,
säger Lillemor Bodin Carlson.

Konsumenttjänstlagen gäller inte
när man köper en tjänst av ett
privat vårdföretag.
En ny lag är på gång som ska
stärka skyddet vid behandlingar
med stor hälsorisk.
(Källa: allehanda.se)