Pris till Centralreceptionen i Sundsvall

Förbundet för ett samhälle
utan rörelsehinder,
DHR Sundsvall-Timrå har gett
Attitydpriset till Centralreceptionen
på Sundsvalls sjukhus.

Det här är deras sätt att säga
tack för fin service.
De menar att ett bra bemötande
är lika viktigt som tillgänglighet.

Christel Westling är samordnare
för Centralreceptionen.
Hon säger att de har stort intresse
av att ge bra service.
De har också gått Landstingsservice
bemötandeutbildning.
(Källa: lvn.se)