Centerpartiet vill ha kommunala kor

Centerpartiet har lagt ett förslag
på att Kramfors kommun ska köpa
in 40 kor.
Korna ska gå på kommunens mark.
Förutom att hålla markerna öppna,
skulle det ge nya jobb och
skatteintäkter.

– Vi vill att kommunen ska ha koll
på den närproducerade maten,
säger Centerparitets Bertil Böhlin.
(Källa: allehanda.se)