Många behåller hjälpmedlen

Hjälpmedelscentralen skickar ut
100 hjälpmedel per dag i länet.
Behoven av hjälpmedel har
ökat för att patienter skickas hem
fortare från sjukhusen.

När patienten inte behöver hjälpmedlet
längre ska det skickas tillbaka till
Hjälpmedelscentralen.
Många gör inte det.
Då måste Hjälpmedelscentralen
köpa in nya hjälpmedel med skattepengar.

– Väntetiderna skulle kortas
och stora summor sparas om fler
lämnade tillbaka sina hjälpmedel,
säger Thore Englund,
chef på Hjälpmedelscentralen.
(Källa:; Sundsvalls Tidning)