Kramforshjärtat

Nu har nya mötesplatsen
Kramforshjärtat öppnat.
Dit är alla oavsett ålder,
kön och nationalitet välkomna.

– Vi känner att det finns behov
av en lättillgänglig plats.
En plats som skapar förutsättningar
för möten mellan människor,
säger Sofie Eriksson,
projektledare för integration
i Kramfors kommun.
(Källa: P4 Västernorrland)