Sveriges bästa undersköterska

Fia Dovermyr är undersköterska
på kvinnokliniken i Sundsvall
sedan 2 år tillbaka.
Hon har arbetat som undersköterska
i 30 år på psykavdelning,
onkologen och med vård i livets slutskede.

Hon blev nominerad av kollegan
Berit Sjöholm.
– Fia är född till vårdare.
Och hon vårdar sin omgivning
såväl utanför som i jobbet.
Hon är bara bäst
säger hon.

Sammanlagt var det ett 50-tal
nominerade till Hemmets Journals pris.
Svenska folket fick rösta.
Priset är på 50 tusen kronor.
(Källa: st.nu)