Betala med sms eller via app

Besökare till länets sjukhus
kan nu betala parkeringsavgift
med Parksters SMS-tjänst
eller via Parksters app i en smartphone.

Besökaren kan med appen
och SMS-tjänsten förlänga
sin parkeringstid utan att behöva
gå till parkeringsautomaten.

– Precis som tidigare kan man
även fortsättningsvis betala avgift
med kort eller mynt,
inklusive de nya mynten,
säger Patrik Jacobsson.
Han är verksamhetschef på
landstingets transportenhet.
(Källa: lvn.se)