Liv & Hälsa

Landstingets tidning
Liv & Hälsa vinter 2016
kommer nu ut till alla hushåll i länet.
Tema i tidningen är framtidens
hälso- och sjukvård.

En bilaga om Region 2017
följer också med.
Där står om det regionala
utvecklingsansvaret som
landstinget tar över från
länsstyrelsen.

Liv & Hälsa finns också
som taltidning.
Läsare som får Spotlight på cd
får också Liv & Hälsa
med i kuvertet.
Alla andra får kontakta
landstingets inläsningstjänst
för att få den.
Mejla marie.vestman@lvn.se eller
ring 0660-879 90.
(Källa: lvn.se)