Lättläst webbsida om politik

Alla väljare är en lättläst
webbsida om politik.
MTM, Myndigheten för
tillgängliga media fortsätter
med den under 2017.

Det är regeringen som
gett uppdraget till MTM.
Adressen är www.allaväljare.se
(Källa: 8 sidor)