Gratis för alla över 85 år

Alla över 85 år får besöka
hälsocentralen gratis
nästa år.
Det är cirka 7 tusen som är
äldre än 85 år i vårt län.
(källa: lvn.se)