Förbättra för elever med funktionsnedsättning

SPSM Specialpedagogiska
skolmyndigheten
delar ut pengar till fem skolors
projekt i Västernorrland.
De får dela på 4,5 miljoner kronor.

Det är SIS-medel.
SIS betyder särskilda insatser
i skolan.
Det ger skolorna möjlighet
att prova nya arbetssätt.

Målet är att alla elever ska
känna sig delaktiga.
De ska kunna lära sig
på sina egna villkor.
Det ska inte spela någon
roll om man har en
funktionsnedsättning.
(Källa: allehanda.se)