Härnösandshus satsar på miljön

Härnösandshus alla flerfamiljshus
får sopbehållare som ska
ligga under jorden.
Dit ska allt brännbart avfall
och matavfall.

Sopbehållarna tar mindre plats
än soprum.
Det blir också mindre lukt
då det är plus fyra grader
under jorden.

De boende kommer att
få information om detta på
sitt eget språk.
Det är viktigt att alla gör rätt.

– Det blir en renare och
effektivare sophantering,
säger Mats Dahlin på
Härnösandshus.
(Källa: Tidningen Ångermanland)