Årets telekomtjänst i Sundsvall

Crystal Code i Sundsvall
blev Årets telekomtjänst
i Sverige 2015.
De vann med personlarmet
Crystal Alarm.
Personlarmet är en app
i mobiltelefonen.

Den är till för personer
som kan känna sig hotade
i arbetet.
Den är bra för till exempel
tågpersonal eller för de
som arbetar ensamma i skogen.

När du trycker på larmknappen
så meddelar mobiltelefonen
var du är någonstans.
Larmet går till kollegor eller
till en larmcentral.
(Källa: Sundsvalls Tidning)