Kan bli militär verksamhet i Sollefteå

Regeringen har gjort en utredning
om militära försvaret.
I förslaget står det att värnplikten återinförs.
Det blir då ett komplement till hemvärnet.
Sollefteå kommun undersöker nu
möjligheten till militär verksamhet
i Sollefteå efter 2020.
(Källa: Tidningen Ångermanland)