Mittmedia lägger ned tryckeri

Aftonbladet och Expressen tänker trycka
sina tidningar i Umeå från januari 2018.
Mittmedia väljer då att lägga ned
sitt tryckeri i Örnsköldsvik.

Trycket av Örnsköldsviks Allehanda
och Tidningen Ångermanland kommer då
mest troligt att ske på tryckeriet i Sundsvall.
(Källa: Nordsverige)