Om hållplatsutropen på bussarna i länet

Peter Tjernberg är ordförande
i Synskadades riksförbund i Sundsvall.
Han har av Din Tur blivit lovad
hållplatsutrop sedan 2004.

Din tur provar ett nytt tekniskt system i Sollefteå.
Det är mycket bättre ljud på den talsyntesen.
Bussens signalsystem känner av
via hållplatsernas skyltar var den är.

– Om allt fungerar tror vi att det kommer
att börja installeras redan under våren,
säger Hans Fälldin på Din Tur.
Och då blir det på länets alla bussar.
(Källa: Sundsvalls Tidning)