Ögonkliniken har stora problem

Ögonkliniken i länet har stor brist på läkare.
Ögonkliniken är väldigt beroende av stafettläkare.

– Eftersom det här är ett bristyrke
och det inte finns specialistläkare att tillgå
måste vi utbilda nya,
säger Sandra Andersson.
Hon är tillförordnad länsverksamhetschef
vid ögonkliniken.

Det är brist på medicinska sekreterare.
Ögonkliniken har långa skrivköer
och har anlitat stafettsekreterare.
Patienter har farit illa på grund av skrivkön.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)