Vill öka läs- och skrivförståelse

Landstinget Västernorrland får
lite över 2 miljoner
från Internationellt Centrum
för Lokal Demokrati ICLD.

Pengarna ska gå till ett projekt
som landstinget ska ha med Mombasa.
Syftet är att öka läs- och skrivförståelse
hos ungdomar i både Mombasa
och Västernorrland.

Både idrotten och kulturen
är med och samverkar.
Länsbiblioteket Västernorrland,
folkbiblioteken,
Västernorrlands idrottsförbund,
SISU och IFK Timrå samarbetar
i projektet med Mombasa.
Projektet pågår till juni 2019.
(Källa: lvn.se)