Landstinget ger stöd till Kulturrycket

Landstinget ger 250 tusen kronor
till studieförbundet ABF,
och projektet Kulturrycket.
Kulturrycket vänder sig till
unga funktionsnedsatta.

De träffas en gång i veckan
och sysslar med dans,
konst och teater.
De får känna gemenskap
och att de kan och duger
precis som de är.

– Den här verksamheten betyder
så mycket för ungdomarna.
Den får inte upphöra,
säger projektledare Ronny Walter.
Tack vare de här pengarna
kan Kulturrycket fortsätta
i 3 år till.
(Källa: lvn.se)