Lättare att få anpassade läromedel

Regeringen vill förbättra tillgången
till läromedel för personer
med funktionsnedsättningar.
Därför ska Myndigheter för
tillgängliga media, MTM
och Specialpedagogiska skolmyndigheten,
SPSM samarbeta om detta.

– Varje person måste få rätt
förutsättningar att nå sina
utbildningsmål,
oavsett funktionsförmåga,
säger Magnus Larsson på MTM.
(Källa: Läsliv)