Bokstart utvecklar språket

Landstinget Västernorrland startade
projektet Bokstart 2016.
Det ska pågå till slutet av 2018.
Agneta S Bylund och
Jessica Öhman från Länsbiblioteket
har ansvaret för Bokstart här i länet.

De samarbetar med barnhälsovården
för att kunna nå sin målgrupp.
Målgruppen är nyblivna,
asylsökande småbarnsföräldrar
i glesbygd.
De får ett bokpaket och information
om läsningens betydelse.

Många behöver också hjälp med
andra saker utanför projektet.
– Samtidigt vet de att vi är där
för att prata om böcker
och om vikten av
att börja läsa tidigt för sina barn,
men det dyker alltid upp saker,
säger Jessica Öhman.

Regeringen har genom Kulturrådet
gett pengar till det här och
till 4 andra regioner i Sverige.
Bokstart finns i 40 länder.
England var först med det 1992.
(Källa: allehandamedia.se; lvn.se)