Digitala vårdtjänster blir dyrt för landstinget

Region Jönköping har avtal med
2 olika digitala vårdtjänster.
Alla i Sverige kan då söka vård
via de här tjänsterna.
Region Jönköping skickar då
fakturan på 1200 kronor för det
digitala läkarbesöket
till det landsting man tillhör.

– De sjukdomar som de
digitala vårdtjänsterna
kan hjälpa till med är allergier,
förkylningar och kvinnors hälsa.
Allt det här kan man få råd om
på Hälsocentralens telefonrådgivning
eller via 1177 som finns dygnet runt,
och det är gratis för patienten,
säger Anna-Lena Lundberg.
Hon är tillförordnad primärvårdschef
i vårt landsting.

Hon säger också att det är
dubbelt så många fakturor
från Jönköpings region nu
jämfört med för ett år sedan.
(Källa: P4 Västernorrland)