Folkhögskolorna bra för många

Ungefär en tredjedel av de som
börjar gymnasiet slutför inte
sin gymnasieutbildning.
Det är på grund av flera olika skäl.
En del är nyanlända som inte klarar
av den.

– Det är en hårdare skola idag.
Vi har väldigt många med olika
diagnoser som suttit hemma i flera år.
Vi har också många högpresterande som
har kroknat och inte orkar med sista året
på gymnasiet.
För de kan det vara bra att komma till en
folkhögskola med lite lugnare miljö
och mindre grupper,
säger läraren Lollo Bjärgö.

Landstinget Västernorrland är
huvudman för Hola folkhögskola,
Ålsta folkhögskola och Örnsköldsviks
folkhögskola.
Landstinget Västernorrland ger bidrag
till Härnösands folkhögskola
och Mellansels folkhögskola
som är rörelsedrivna.
(Källa: P4; lvn.se)