GPS som hjälpmedel

Kommunerna kan förskriva GPS
som hjälpmedel.
I Västernorrland är det inte ett
upphandlat hjälpmedel.
Därför förskrivs inte GPS som
hjälpmedel här.

Ann-Marie Westerlund
är länssamordnare för
demenssjuka i länet.
Hon hoppas demenssjuka
ska få det som hjälpmedel.
Det pågår diskussioner om
kommunerna ska upphandla
GPS som hjälpmedel.

En person som tappat bort sig
kan själv larma med hjälp av sin GPS.
Den som larmet går till kan se
var personen är.
Det går också att ställa in ett område
som den demenssjuke kan röra sig inom.
Det går annars ett larm till
den som är mottagare.
(Källa: P4 Västernorrland)