Spärrar av runt Y:et

Bengt Lindströms konstverk Y:et
förfaller.
Timrå kommun sätter nu upp
ett staket runt om Y:et.
Det finns en rasrisk eftersom
det är sprickor i den
30 meter höga betongen.

Att renovera kommer att kosta
mellan 5 och 10 miljoner.
Y:et står intill E4 vid Midlanda.
(Källa: P4 Västernorrland)