Behovet av ledarhundar ökar

En ledarhund gör att en person
med grav synnedsättning
eller är blind blir tryggare
och säkrare både i trafiken
och i naturen.
En ledarhund kan göra skillnad
på om den som är blind kommer
sig utanför dörren eller inte.

Det är ungefär 70 personer
som köar för att få en ledarhund.
Kötiden är upp emot 3 år.
I år finns det bara pengar till
36 hundar.

Synskadades Riksförbund
vill att staten ökar bidraget
för att få fram fler ledarhundar per år.
Det statliga bidraget har varit
detsamma i 10 år.
Sista onsdagen i april varje år
är det Ledarhundsdagen.
(Källa: SRF)