Satsar på närodlad torghandel

Fullmäktige i Sollefteå har sagt ja
till fasta bord med tak på torget.
De borden ska lokala matproducenter
kunna hyra.

– När försäljare förstår att man
inte behöver packa bord
och presenningar,
så kommer man att söka sig
till de här platserna,
säger Marianne Hansson
på Kvarnå trädgård.

I Junsele har man haft
torghandelsplatser i flera år.
Det har fungerat väldigt bra.
(Källa: P4 Västernorrland)