Äldre mynt snart ogiltiga

Efter den 30 juni 2017 går det bara
att betala med 10-kronan av de
äldre mynten.
Svensk Handel har bestämt att
det bara går att betala med 25 mynt
vid samma tillfälle.
Det är för personalens skull
och för att undvika köer.

Efter den 30 juni går det att sätta in
mynten på ett bankkonto
fram till 31 augusti 2017.
På www.myntkartan.se kan man
läsa var man kan sätta in sina mynt.
Det finns mynt ute i samhället
till ett värde av 2 miljarder kronor.
(Källa: st.nu)