Nyöppning av Undroms bibliotek

Undroms bibliotek har nyöppnat
i sockenstugan i Boteå.
Det är gruppen Bibliotekets vänner
som håller biblioteket öppet
en gång i veckan.

Böckerna finns på övervåningen.
Det finns hiss.
Det finns också kök och toalett
på övervåningen.

I sockenstugan är det också
gudstjänst,
kyrkkaffe och körövning.
(Källa: Nordsverige)