Kubenbadet räddat

Tack vare sponsorer och
privatpersoner kan Kubenbadet
öppna igen.
Sundsvall Energi har skänkt
80 tusen kronor.
Även Mitthem och andra lokala företag
har skänkt pengar.

Kubenbadets intresseförening
har genom en insamling
fått in 60 tusen kronor från privatpersoner.
Förhoppningen är att
kunna öppna redan 1 juli i år.
(Källa P4 Västernorrland)