Landstinget byter namn

Landstinget Västernorrland byter namn
till Region Västernorrland.
De flesta i regionfullmäktige tycker det är viktigt
nu när landstinget tagit över
det regionala utvecklingsansvaret.
Det är för tydlighetens skull.

Från den 1 februari 2018 ska nya namnet gälla.
Namnbytet kostar 6 miljoner kronor.
(Källa: Tidningen Ångermanland)