Landstingets första professor i medicin

Anders Sjölander är Landstinget Västernorrlands
första professor i medicin.
Han är överläkare på Sundsvalls sjukhus.
Han har kunnat kombinera
sitt arbete där med forskningen.

Det är tack vare att landstinget
satsar på forskning och utveckling.
Det är också för att Umeå universitet
sedan 2011 har läkarutbildning
i Sundsvall.

Anders Själander har under tiden
han forskat och arbetat som överläkare
också undervisat där.
Han säger att det varit stimulerande
att få kombinera de tre delarna.
(Källa: lvn.se)