Europas största kretsloppsodling

Pekkas naturodlingar startar snart
Europas största kretsloppsodling
vid Saltvikshöjden i Älandsbro.
Där kombinerar de fiskodling med tomatodling
i ett slutet system.

Avföring och foderrester från fiskarna
ska ge gödning till tomaterna.
De använder fiskfoder som är bra för miljön.
Det är gjort av svamp och
rester från skogsindustrin.
I Sverige äter vi 10 kilo tomater
per person och år.
Odlingen ska ge 200 ton tomater per år
och 20 ton fisk per år.

Tanken är att det ska bli fler
sådana kretsloppsodlingar runt om i Sverige.
(Källa: Tidningen Ångermanland)