Rapport visar hur viktig Österåsens kulturmiljö är

Överläkare Robert Hollsten
har skrivit en rapport
om Österåsens hälsohem.
Den visar att kulturmiljön där
har varit viktig för de positiva hälsoresultaten.
Han har intervjuat patienter och kursdeltagare.

– Den unika miljön på Österåsen
med dess historik väcker nyfikenhet.
Och fokus flyttas därigenom från det sjuka till det friska.
Miljön som helhet stimulerar till fysisk aktivitet.
Den ger ro och öppnar sinnen,
säger han.
(Källa: lvn.se)