Flyttar fram konserten till 2018

Konserten Kramfors 70 år – en musikalisk resa
blir inte av i år.
Den är framflyttad till den 13 januari 2018.
Det är på grund av att Barbro Lundquist
nyligen avled i en bilolycka.
Det var hon som startade upp arbetet
med konserten.

Barbro Lundquist var den som
startade Babelskören för asylsökande.
Som volontär lärde hon också ut
svenska till dem.
(Källa: Tidningen Ångermanland)