Gratis att ta cellprov

Från och med 2018 blir det gratis
att gå och ta cellprov.
Ett cellprov kan tidigt visa
på cellförändringar
innan det blir livmoderhalscancer.

Kvinnor som är 23 till 50 år
blir kallade vart tredje år.
Kvinnor mellan 50 och 60 år
blir kallade vart femte år.
(Källa: lvn.se)