Region Västernorrland

Den 1 februari 2018 byter
Landstinget Västernorrland
namn till Region Västernorrland.
Logotypen får ett modernare typsnitt.
Den blå färgen blir mörkare.

Alla verksamheter ska använda sig
av den nya logotypen.
Det blir ny dekor på alla ambulanser
och bilar.
Kallelser och fakturor kommer
att ha den nya logotypen.

Nya domännamnet blir rvn.
Det kommer därför att stå
rvn.se i alla e-postadresser,
och på hemsidorna.

Det kommer att kosta cirka 6 miljoner
fördelat på 3 år.
(Källa: lvn.se; Spotlight)