Skolhunden Aramis

Edsele skola har anställt en skolhund.
Kungspudeln Aramis gör så att
barnen känner sig lugna och trygga.
Hans matte Anna-Karin Häggblom
är lärare på skolan.

På skolan ser man tydligt vilken
skillnad Aramis gör.
Därför tänker de fortsätta med
skolhundar.
De barn som har svårt med läsning
får sitta avskilt
med Aramis liggande bredvid sig.
Då läser de mer avslappnat.
Ibland uppmärksammar Aramis läraren
på att en elev räcker upp handen.

Aramis får fortsätta tills han är 10 år.
Hans matte ska köpa en ny valp
och träna upp.
– Tanken är att den ska ta över
här på skolan,
säger hon.
(Källa: Tidningen Ångermanland)